گروه های آموزشی

» کار آفرینی تجاری تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ - ۱۵:۲۹

کار آفرینی تجاری

نو آوری در مدل کسب و کار

X
بستن صفحه