گروه های آموزشی

» تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ - ۱۵:۲۳

تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی

تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی

اسپکتروفتومتر- سانتریفیوژ- فلیم فتومتر- انکوباتور- سل کانتر- اتوآنالایزر- الیزاریدر

مدرس دوره :

آقای مهندس حبیبی

X
بستن صفحه