گروه های آموزشی

» الکترونیک عمومی تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ - ۱۵:۳۱

الکترونیک عمومی

الکترونیک عمومی

آشنایی با قطعات الکترونیکی و بستن مدارات مربوطه

مدرس دوره :

آقای مهندس زمانی

X
بستن صفحه